Quality Policy

Spółka Retech specjalizuje się obróbką stali nierdzewnych oraz produkcją oprzyrządowania elektrotechnicznego. Ponadto firma w najbliższym czasie zamierza poszerzyć profil działalności, o dodatkowe innowacyjne wyroby.

Spółka SSC zajmuje się wytwarzaniem płyt rozdzielczych oraz płyt sterujących.

Zarówno firma Retech jak i firma SSC wdrażają nowoczesne technologie oraz dążą do ciągłego doskonalenia poprzez monitorowanie działań jakościowych, środowiskowych oraz bhp. Celem Kierownictwa i Załogi obu firm jest spełnienie wymagań i oczekiwań klientów.

Spółki zobowiązują się do stałego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy w realizowanych działaniach gospodarczych.

Pracownicy firm Retech Sp. z o. o. oraz SSC Sp. z o.o. Sp.k. zawsze i we wszystkich warunkach postępują w sposób odpowiedzialny za jakość, środowisko oraz stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem załogi jest:

 • ciągłe zwiększenie zadowolenia klientów,
 • wprowadzanie działań zapobiegającym wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska oraz dążeniem do stałej poprawy stanu BHP.

 • Głównymi kierunkami realizacji powyższej strategii są:

 • wprowadzanie innowacyjnych oraz doskonalenie realizowanych procesów gospodarczych w celu spełnienia obowiązujących wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz potrzeb i oczekiwań klientów.
 • określenie i monitorowanie działań jakościowych, środowiskowych i BHP dla procesów głównych w Retech Sp. z o.o. i SSC Sp. z o.o. Sp.k.
 • systematyczne szkolenie pracowników w zakresie metod zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i bhp w celu wzrostu ich kwalifikacji. Motywacja pracowników do osiągania wyznaczanych celów jest realizowana poprzez partnerski stosunek do nich kierownictwa i bezpośrednią komunikację pomiędzy kierownictwem a pracownikami na zasadzie przywództwa Zarządu Retech Sp. z o.o i SSC Sp. z o.o. Sp.k.
 • wdrożenie zasady, że wszyscy pracownicy odpowiadają za jakość i stan środowiska, poczynając od Zarządu, a kończąc na wykonawcy najprostszej operacji,
 • ciągłe doskonalenie wdrożonego i utrzymywanego zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bhp.

 • Zarządy Spółek zapewniają, że dla realizacji polityki jakości, zarządzania środowiskowego oraz BHP są zapewnione niezbędne zasoby. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została przedstawiona, jest stosowana i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

  Prezes Zarządu Retech, 14.06.2017

  Prezes Zarządu SSC, 14.06.2017  SSC

  SSC Sp. z o.o. Sp. K.

  ul. Wojska Polskiego 4A, Polska, 39-300 Mielec

  SSC Europe