Ogłoszenie zakupu / Purchase announcement

Data / Date: 30.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BGK/2016 dostawa: „Zintegrowane stanowisko do montażu i pomiarów”

Dokumenty do pobrania poniżej

Zapytanie_ofertowe_pdf

Zal 1 - pdf

Zal 1 - Word

Zal 2 - pdf

Zal 2 - Word

Zal 3 - pdf

Zal 3 - Word

Data / Date: 30.11.2018

Informacja o wyniku postępowania nr 9/BGK/2016

Pobierz wynik

Ogłoszenie zakupu / Purchase announcement

Data / Date: 12.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/BGK/2016 dostawa: „Maszyna do spawania laserowego”

Dokumenty do pobrania poniżej

Zapytanie_ofertowe_pdf

Zal 1 - pdf

Zal 1 - Word

Zal 2 - pdf

Zal 2 - Word

Data / Date: 01.10.2018

Informacja o wyniku postępowania nr 8/BGK/2016

Pobierz wynik

Ogłoszenie zakupu / Purchase announcement

Data / Date: 31.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/BGK/2016 dostawa: „Automatyczny magazyn półproduktów”

Korekta do zapytania ofertowego Data / Date: 06.08.2018

Korekta_pdf

Dokumenty do pobrania poniżej

Zapytanie_ofertowe_pdf

Zal 1 - pdf

Zal 1 - Word

Zal 2 - pdf

Zal 2 - Word

Data / Date: 20.08.2018

Informacja o wyniku postępowania nr 7/BGK/2016

Pobierz wynik

Ogłoszenie zakupu / Purchase announcement

Data / Date: 20.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5A/BGK/2016 dostawa: „Dostawa kompletnej wysokowydajnej prasy do zaciskania końcówek kabli.”

Dokumenty do pobrania poniżej

Zapytanie_ofertowe_pdf

Zal 1 - pdf

Zal 1 - Word

Zal 2 - pdf

Zal 2 - Word

Data / Date: 05.04.2018

Informacja o wyniku postępowania nr 5A/BGK/2016

Pobierz wynik

Ogłoszenie zakupu / Purchase announcement

Data / Date: 05.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/BGK/2016 dostawa: „Jednostki komputerowe do nadzoru procesów” – 1 komplet.

Data / Date: 14.03.2018

ANEKS nr 1

Dokumenty do pobrania poniżej

Zapytanie_ofertowe_pdf

Zal 1 - pdf

Zal 1 - Word

Zal 2 - pdf

Zal 2 - Word

Data / Date: 21.03.2018

Informacja o wyniku postępowania nr 6/BGK/2016

Pobierz wynik

Ogłoszenie zakupu / Purchase announcement

Data / Date: 02.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/BGK/2016 dostawa: „Dostawa kompletnej wysokowydajnej prasy do zaciskania końcówek kabli.”

Dokumenty do pobrania poniżej

Zapytanie_ofertowe_pdf

Zal 1 - pdf

Zal 1 - Word

Zal 2 - pdf

Zal 2 - Word

Data / Date: 20.03.2018

Informacja o wyniku postępowania nr 5/BGK/2016

Pobierz wynik

Ogłoszenie zakupu / Purchase announcement

Data / Date: 06.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BGK/2016 dostawa: „Systemu IT do zarzadzania procesem produkcji”

Dokumenty do pobrania poniżej

Zapytanie_ofertowe_pdf

Zal 1 - pdf

Zal 1 - Word

Zal 2 - pdf

Zal 2 - Word

Zal 3 - pdf

Zal 4 - pdf

Zal 4 - Word

Data / Date: 01.12.2017

Informacja o wyniku postępowania nr 4/BGK/2016

Pobierz wynik

Ogłoszenie zakupu / Purchase announcement

Data / Date: 01.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3A_322_2016 dostawa „Zautomatyzowane gniazdo do cięcia, odizolowywania i opisywania kabli czujników”

Dokumenty do pobrania poniżej

Zapytanie_ofertowe_3ABGK2016 - PDF

Zapytanie_ofertowe_3ABGK2016 - Word

Zal 1 - pdf

Zal 1 - Word

Zal 2 - pdf

Zal 2 - Word

Informacja o wyniku postępowania nr 3A/BGK/2016

Pobierz wynik

Ogłoszenie zakupu / Purchase announcement

Data / Date: 14.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_322_2016 dostawa „Zautomatyzowane gniazdo do cięcia, odizolowywania i opisywania kabli czujników”

Dokumenty do pobrania poniżej

Zapytanie_ofertowe_3BGK2016 - PDF

Zapytanie_ofertowe_3BGK2016 - Word

Zal 1 - pdf

Zal 1 - Word

Zal 2 - pdf

Zal 2 - Word

Informacja o wyniku postępowania nr 3/BGK/2016

Pobierz wynik

Ogłoszenie zakupu / Purchase announcement

Data / Date: 28.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 2_322_2016 dostawa „Maszyna do cięcia rurek czujników”.

Dokumenty do pobrania poniżej

Zapytanie_ofertowe_2BGK2016 - PDF

Zapytanie_ofertowe_2BGK2016 - Word

Zal 1 - pdf

Zal 1 - Word

Zal 2 - pdf

Zal 2 - Word

Zal 3 - pdf

Zal 3 - Word

Informacja o wyniku postępowania nr 2/BGK/2016

Pobierz wynik

Ogłoszenie zakupu / Purchase announcement

Data / Date: 22.12.2016

Nowa technologia produkcji czujników.

Poddziałanie 3.2.2 Program Operacyny Inteligenty Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe nr 1 _322_2016 „Rozbudowa hali produkcyjno-montażowej SSC Sp. z o.o. sp. k. na działce nr ewid. 131/3 obręb ewid. 4 Mościska położonej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC”

Dokumenty do pobrania poniżej

Umowa

Oświadczenie

Zapytanie ofertowe nr 1

Specyfikacja techniczna

Oświadczenie - wersja WORD

Informacja o wyniku postępowania nr 1/BGK/2016

Pobierz wynikSSC

SSC Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Wojska Polskiego 4A, Polska, 39-300 Mielec

SSC Europe